یادتان باشد برای بچه‌هایی که تازه روزه گرفتن را شروع کرده‌اند خیلی جذاب است که این ماه به آنها خوش گذشته باشه و تشویق هم بشوند.