رادیو ماشین از اهمیت بهداشت دندونا توی ماه رمضون میگه و برای ایلیا سوال شده که وقتی بعد سحری مسواک می‌کنیم‌ چه نیازیه دوباره توی روز مسواک بزنیم؟ اما مامان یه حرف‌ مهم بهش می‌زنه!