خبرنگار تبیان سراغ امیر رزاق‌زاده، راوی حاج احمد متوسلیان رفته و درباره این فرمانده جنگ با او گفت‌وگو کرده؛ فرمانده‌ای که روحیات خاص و منحصر بفردش از او یک قهرمان متفاوت ساخته است.