بابای قهرمان، یه بابای خستگی‌ناپذیرِ بدون درد نیست! گاهی اصلا لازمه نشون بدین به توجه بچه‌ها احتیاج دارید. قرار نیست همیشه بچه‌ها خودشونو برا پدر مادرا لوس کنن! لازمه گاهی بچه‌ها ناز پدر و مادر رو بکشن.