گاهی وقتا حس درموندگی دارید و خودتون رو سردرگم و آشفته حس می‌کنید. برای بهتر شدن حالتون، یه دفترچه بردارین و خودتون مشاور خودتون باشین.