سوسک‌های سایبورگ، یه حشره کنترل‌شده از راه دور هستن که کوله‌پشتی کوچکی از سلول‌های خورشیدی و سخت‌افزار الکترونیکی به تن دارن! برای استفاده از این سوسک‌ها در حوزه های نظامی برنامه‌‌ریزی‌های زیادی انجام شده