حضور پدرا هر چند کم به خونه نشاط می‌ده؛ البته اگه این بابا باحال باشه! گاهی تو امور خونه به همسر و بچه‌ها کمک‌های کوچولو کنید و تو کار هم از بچه‌ها کمک بگیرید تا بچه‌ها ببینن بابا تو خونه هست و خونه و خونواده براش مهمه!