دست‌به‌دست یا جابه‌جا یه بازی مبتنی بر دقت و سرعته که با هماهنگی چشم‌ودست هم خیلی کار داره. این بازی هم برای فرزندانتون یه بازی کم‌هزینه و جذابه هم با تمام ساده بودنش یه سرگرمی مناسب برای جمع‌های خانوادگیه.