اجازه بدید همه حال خوب رو تو خونه تجربه کنن. سپردن مسئولیت کوچیک به بچه‌ها، می‌تونه این کارو بکنه. بذارید همه اعضای خانواده و به‌ویژه بچه‌ها حس کنن سهمی تو کارای خونه دارن. اجازه بدید حال خوب جریان پیدا کنه!