شیرینی‌های بالای یخچال خونه مامان‌بزرگ، یه جوری به ایلیا چشمک می‌زنن که نمی‌تونه چشم ازشون برداره؛ اما نمی‌دونه که توی روزه کله‌گنجشکی میشه وسط روز یه چیزی خورد!