ایلیا و خواهر کوچولوش مشغول بازین و دارن وقت می‌گذرونن تا زمان افطار. اما بابا یادشون می‌ندازه که روزه گرفتن کافی نیست و ماه رمضان زمان خوبیه که کارای خوب انجام بدن؛ خصوصا کمک به مامان!