یکی از اتفاقات تلخ در چهارشنبه آخر سال ایجاد سوختگی‌های جزئی بین بعضی افراده، به همین خاطر اینجا براتون چند نمونه از کمک‌های اولیه در این زمینه رو معرفی کردیم.