دانستن ویژگی حکومت امام زمان ارواحنا فداه دغدغه خیلی از ماست. موضوعی که این بار با فرارسیدن نیمه شعبان سروقتش رفتیم تا ببینیم حکومت جهانی حضرت طبق احادیت چه ویژگی‌هایی دارد