هر سال در روز هفتم مارس، صهیونیست‌ها عیدی به نام پوریم را جشن می‌گیرند و آن را به ایرانی‌ها تبریک می‌گویند جشنی که اگر ریشه‌های آن را جستجو کنیم متوجه دشمنی دیرینه تفکر صهیونیستی با ایرانی‌ها می‌شویم.