میزان دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تاسیسات حساس کشور همواره یکی از موضوعات جنجالی بوده. چون ممکن است بازرس‌هایی که به مراکز هسته‌ای فرستاده می‌شوند، اقدام به جاسوسی، خرابکاری و اقدامات ضداطلاعاتی کنند.