هفته‌های گذشته مسمومیت‌ دانش‌آموزان در برخی از شهر‌های کشور واکنش‌های زیاد و متفاوتی را به همراه داشت. یکی از واکنش‌های عجیب نسبت به این موضوع، اظهار نظر وزیرخارجه آلمان بود که این حادثه را تکان دهنده خواند، کسی که روزی بزرگترین بانی حملات شیمیایی در ایران بود.