در چند ماه گذشته که هزینه در بخش‌های مختلف بالا رفته، بسیاری از مجموعه‌های کافه و رستوران‌ مجبور به افزایش قیمت در محصولات‌شان ‌شدند، اما در کنار این افزایش قیمت، دیدن برخی از اسامی در منو که‌ معادل فارسی و روانی هم دارند، خیلی عجیب به نظر می‌رسد.