‌ترفند فتوشاپی این هفته برای‌تان از نوشتن متن در عکس گفتیم که خیلی اوقات در تصویرسازی‌ها حسابی به کارتان می‌آید.