اگر تا حالا برای کاهش وزن تلاش کرده باشید، می‌دانید که توقف در روند کاهش وزن با وجود رعایت همان رژیم و ورزش چقدر کلافه‌کننده‌ است.