روایتی واقعی از یک مرد انگلیسی که در دوران جنگ بریتانیا علیه هند سراغ مردم سند می‌آید و سرنوشت عجیبی را برای آن‌ها رقم می‌زند.