احتمالا اگر این سوال را از بچه‌ها بپرسید، خیلی به جواب‌های خوبی نمی‌رسید. اما مشکل مدارس ما چیست و برای برطرف کردن آن باید چه کاری انجام داد.