یکی دوسالی است که با فرارسیدن روز زبان مادری با هشتگ #منوفارسی توییت‌‌هایی منتشر می‌شود که در نقد آموزش زبان فارسی است. هشتگی که اگر دنبال منشا آن بگردید به بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال می‌رسید.