یکی از معضلات رفتاری که معمولا در صفحات مجازی و اینستاگرامی با آن برخورد داشتید، نشخوار فکری است. اما واقعا نشخوار فکری بد است؟ اینجا هم این پدیده را برای‌تان تعریف کردیم هم از لزوم وجود آن حرف زدیم.