در کمتر از یک ماه گذشته سرزمین‌های اشغالی در هجوم عملیات‌های استشهادی گروه‌های مقاومت و اعتراضات گسترده صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو بوده است.