‌روز گذشته اسپانیا پیش‌نویس قانونی را نهایی کرد که بعد از تصویب آن برقراری رابطه جنسی با حیوانات قانونی خواهد شد.