شاید شما هم این حرف را شنیده باشید که حیوانات زودتر از انسان‌ها می‌توانند متوجه زلزله شوند با همین تصور سراغ بررسی این موضوع رفتیم تا ببینیم که این گمانه تا چه اندازه صحت دارند؟