اگر از بسیاری از مردم پرسیده شود دوست داشتند در چه دوره ای از زمان و تاریخ زندگی کنند؟ احتمالا پاسخ نیمی از آنها گذشته‌های دوری بود که حتی خودشان نسبت به آن دوران بی اطلاع بودند؛ اما معتقدند در آن دوران جنگ و خونریزی و استرس نبوده و مردم در صلح و آرامش و رفاه زندگی می‌کردند. آیا واقعیت همین بوده ؟