ترویج خانه‌های خیالی خوش و لعاب که حالا چند سالی است در سبک زندگی سوئیت‌هوم‌ها و بلاگرها بلای جون خیلی از آدم‌بزرگ‌ها شده؛ حالا با یک سبک و سیاق دیگه در تو خوراک‌های مجازی‌ بچه‌ها نمود پیدا کرده است.