در روز‌های گذشته کنگره آمریکا به بهانه اغتشاشات اخیر با صدور قطعنامه‌ای از گروهک منافقین حمایت کرد.