پاکبان‌ها، افراد گمنامی هستند که جلوی رخ دادن این تصور(کوچه و خیابان پر شده از آشغال!) را می‌گیرند همان‌هایی که سهمشان از شهر چند خیابان است، آنها نقطه به نقطه، کوچه پس کوچه‌ها و آسفالت‌های خیابان را زیر پا می‌گذارند تا با کمترین آلودگی آن را تحویل شهروندان بدهند.