نگاهی انداختیم به روند اتفاقات در روز ۲۲ بهمن ۵۷ که روز پیروزی انقلاب اسلامی بود.