تقریبا بعد از وقوع هر زلزله یا سیل بزرگی در دنیا شایعاتی در مورد استفاده از دستگاه هارپ مطرح می‌شود، اما این گمانه‌زنی چقدر واقعیت دارد؟