یکی از کارهای رسانه، ارائه تصویر یا حتی کلیشه مورد نظر خودش است. یکی از این کلیشه‌ها، تصویر یک مرد یا پدر نمونه‌ است. در این ویدیو به تصویر پدر در آثار خارجی پرداختیم؛ کلیشه‌ای که طی ۷۰ سال، بالا و پایین زیادی داشته است.