اگر جز آن دسته‌ از افراد هستید که اسم ۱۲۳ یا اورژانس اجتماعی به گوشتان خورده اما دقیقا از حوزه وظایفش خبر ندارید، این ویدیو را از دست ندهید.