‌اگر شما هم جزو آن دسته از آدمهایی بودید که فیلم انفجار مهیب خوی و ادعای عجیب آزمایش تسلیحات هسته‌ای را دیدید، این ویدیو را از دست ندهید.