تو به به این راحتی‌ها سکوتت شکسته شدنی نیست؟!خودتم بخوای اعتراف کنی دیگه من نمی‌ذارم. هشت هزار صفحه اعتراف کردی/ سکانسی از سریال دراکولا