گفتاری از حامد کاشانی درباره دوران غیبت امام زمان ارواحنا فداه.