گفتاری از حجت‌الاسلام رفیعی درباره ثواب دعاهایی که به اجابت نرسیده که روایت است آن‌ها به قدری ثواب دارند که بعضی‌ها می‌گویند کاش آن‌هایی هم که به اجابت رسیده، نمی‌رسید.