اولین گل نساجی مقابل پرسپولیس توسط ایوب کلانتری در دقیقه 10 به ثمر رسید.