لحظات جالب از حضور پله و مارادونا در یک برنامه تلویزیونی در این ویدیو مشاهده کنید.