خیلی از انیمیشن و داستان‌های قدیمی و جدیدی که می‌خونیم و می‌بینیم الهام گرفته از یه سری روایت و ماجراهای تاریخی و قدیمی‌اند که حالا دارن بازتولید میشن. ‌موضوعی که اگه تو روایت‌هاشون دیر بجنبیم خیلی از کشورهای دیگه اون‌ها رو جوری که خودشون دوست دارن برای نسل جدید تعریف می‌کنن.