قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب علیه ایران در حالی با پرچمداری آلمان تصویب شده که این کشور متهم ردیف اول جنایات شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی است