کشور سوریه ۱۲ سال قبل با بحرانی روبرو شد که آثار مخرب آن تا امروز گریبان‌گیر این کشور است. اعتراضی که قرار بوده شکل مردمی به خودش بگیرد، با گذشت چند ماه از این اعتراضات گروه‌های تروریستی مثل داعش اعلام وجود کردند.