مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرده طوفان «یان» از اوایل دیروز به یک طوفان بزرگ تبدیل شده و در مسیر فلوریدا در حال حرکت و شدیدتر شدن است.