در ارتباطات، نظریه‌ای داریم با عنوان نظریه تزریقی. این نظریه می‌‌گوید رسانه می‌تواند شبیه یک سرنگ، پیام را به مخاطب تزریق کند؛ یعنی تاثیر مستقیم بر افراد بگذارد. این نظریه حدودا 90 سال پیش، ارائه شده و الان دیگر مطرح نیست؛ چون کم‌کم با تنوع و گسترده شدن رسانه‌ها و بلوغ فکری مخاطب، این اثرگذاریِ زیاد به چالش کشیده شد؛ اما شواهدی نشان می دهد هنوز هم رسانه می‌تواند اثر مستقیم بر ذهنیت افراد بگذارد.