ارگ قورتان در اصفهان تنهای قلعه‌ای است که مسکونی قلمداد می‌شود و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این قلعه که در حدود ۱۰۰۰ سال قدمت دارد و قدمت آن به قرن چهارم هجری و به دوره حاکمیت دیلمیان می‌رسد.