همه مادربزرگ‌های دنیا در جیب‌های‌شان کنار نخودچی کشمش‌ داستان و قصه دارند که هر بار وقتی آن‌ها را برای‌مان تعریف می‌کنند، ساعت‌ها به فکر فرو می‌رویم و گاهی هم شگفت‌زده می‌شویم. عزیز جون قصه ما از همین مادربزرگ‌هاست، کسی که قراره هر شب محرم برای‌مان قصه بگوید، قصه‌های واقعی از ماجراها و روزهایی که نبودیم و آدمهایی که هیچ وقت از نزدیک ندیدیم‌شان.