این روزها بازی رایانه‌ای بخش مهمی از زندگی‌های مدرن را به خودش اختصاص داده، موضوع مهمی که فقط مختص قشر کودک و نوجوون جامعه نیست که حتی بزرگسال‌ها را هم درگیر خودش کرده؛ تاجایی که یک عده به دنیای بازی‌های رایانه‌ای نه فقط به عنوان سرگرمی که به چشم کار جدی نگاه می‌کنند. همین موضوع هم باعث شد تا ما اینجا اطلاعات عدد و رقمی این جهان پرطرفدار را بررسی کنیم.