همه افراد در محل کارشان از وسایل مختلفی استفاده می‌کنند که ممکن است ظاهر تمیزی داشته باشند، اما واقعیت این است که اکثر آن‌ها پر از باکتری‌های مختلف هستند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند برای‌تان مضر باشد.