وقتی آدم تمام تمرکزش رو بذاره روی کاهش وزن ممکنه به جایی برسه که روش های غیرعلمی و خطرناک رو هم امتحان کنه